Privacyverklaring Van Omme & De Groot

Bouw- en Aannemingsbedrijf Van Omme & De Groot B.V., gevestigd aan Heemraadssingel 223, 3023 CD Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Omme & De Groot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt):
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van Omme & De Groot verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u gebruikt):
– lidmaatschap vakbond
– burgerservicenummer (BSN)
– kredietwaardigheidscheck

Bij Van Omme & De Groot is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van Omme & De Groot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling als crediteur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder als relatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Van Omme & De Groot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij Van Omme & De Groot vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die automatisch worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een medewerker van Van Omme & De Groot.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Omme & De Groot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Omme & De Groot verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Omme & De Groot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Alles wat Van Omme & De Groot doet is bedoeld om u als bezoeker te voorzien van de best mogelijke informatie. Daarvoor maken we gebruik van zogenaamde cookies en pixels. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wilt u niet dat uw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan simpelweg op de knop ‘liever niet’.

Google Analytics
Van Omme & De Groot maakt gebruik van de Google Analytics pixel maar heeft de informatie die daardoor gemeten wordt volledig anoniem gemaakt. Uw IP-adres wordt standaard geanonimiseerd en wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met Google zelf. Wij creëren geen profielen op basis van gebruikersgedrag voor marketingdoeleinden en wij houden uw gegevens ook niet bij over meerdere apparaten.
– Deze cookies worden maximaal twee jaar bewaard.
– Lees hier meer over hoe Google omgaat met uw data.

Google Maps
De website maakt gebruik van Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies geplaatst, bijvoorbeeld om het zoom-niveau te onthouden. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.
– Deze cookies worden maximaal één jaar bewaard.
– Lees hier meer over hoe Google omgaat met uw data.

Share buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om artikelen te kunnen promoten (liken) of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u meer lezen, bekijk dan de privacyverklaring van deze sociale media om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Afmelden en wijzigen
Wilt u niet dat uw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies? Klik dan simpelweg op de knop ‘liever niet’. De site blijft dan wel volledig werken. Heeft u spijt en wilt u uw cookie toestemming wijzigen? Wis dan de cookies in uw browser, ververs de pagina en u zult de cookiemelding opnieuw in beeld krijgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Omme & De Groot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vodg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage/verstrekking/wijziging door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Van Omme & De Groot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Omme & De Groot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@vodg.nl