Hoeveel slaapkamers wilt u?

8 juli 2019
Geen categorie

Hoeveel slaapkamers wilt u? Hoe denkt u over een deelauto-service? Zomaar een greep van vragen uit de enquête die ruim 400 personen al hebben ingevuld. Opvallende én waardevolle input voor de uitwerking van het ontwerp ‘Rond in de Hoek’. Zo lopen vooral de meningen over een deelauto-service uiteen. We kunnen ons voorstellen dat deze service nog vragen oproept. In een later stadium zullen wij dit nog verder uitwerken en aan u voorleggen.

Heeft u nog geen input gegeven op de uitwerking van dit project, maar wilt u dat wel? U kunt de enquête nog invullen via www.rondindehoek.nl/enquête. We nemen waar mogelijk uw voorkeuren graag mee in de uitwerking van het plan.